Disclaimer

RS Schoonmaak VOF respecteert en beschermt de privacy van iedereen die onze websites bezoekt.

De informatie die over u wordt verzameld, zal in hoofdzaak worden gebruikt om u te bezorgen wat u hebt gevraagd en in tweede instantie om onze producten en service te verbeteren. Daartoe wordt de informatie op doelgerichte wijze aangewend.
Verzamelde informatie wordt niet vrijgegeven aan personen buiten RS Schoonmaak VOF of andere partners die in opdracht van ons een bepaalde service leveren. De informatie wordt behandeld in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en kan aanvankelijk overal ter wereld, binnen of buiten de Europese Unie, worden opgeslagen of verwerkt.
U hebt het individuele recht om na te gaan welke informatie over u wordt bewaard en die zonodig te wijzigen; u hebt ook het recht om te eisen dat wij deze informatie niet gebruiken. Wij doen alles wat praktisch mogelijk is om aan uw wensen te voldoen. Merk op dat bijzondere wetgeving in bepaalde domeinen zoals beveiliging en financiën ons kan verbieden dergelijke informatie te leveren.

Lees meer >>>

Hebt u specifieke vragen waarop u geen antwoord kunt vinden, stuur die dan naar  info@rsschoonmaak.nl